Bilverkstad och vägassistans i Kristianstad, Sölvesborg & Karlshamn 

Undvik dyra överraskningar! 
Kontrollera ditt fordon oftare!

Bilverkstad och vägassistans i närheten av Sölvesborg, Karlshamn & Kristianstad

Skulle det dyka upp några avvikelser när du utför din fordonskontroll så är du varmt välkommen att komma förbi våran bilverkstad som ligger i närheten av Sölvesborg och Kristianstad. Är du i behov av vägassistans runt omkring i Karlshamn så kan vi stå till din tjänst. Vi hjälper dig i Kristianstad och Sölvesborg med service och reparationer för att din bil ska kunna komma ut på vägarna igen. Varmt välkommen till vår bilverkstad!


Motor

Intervall för byte: 1 år eller 3000 mil. Kontrollera motoroljan på ditt fordon varje vecka när bilen är varm och på plan mark. Stäng av motorn och vänta ca 5 minuter på att oljan rinner ner, ta bort oljestickan och torka av den ordentligt. Tryck in oljestickan hela vägen in, vänta ca 5 sekunder och dra sedan ut stickan och kontrollera oljenivån. Oljan ska ligga mellan MIN och MAX. Se till att oljan inte ligger över eller under dessa markeringar. Kom ihåg att trycka in oljestickan helt in när du är klar med kontrollen.

OBS! - Vid låg oljenivå i motorn så lyser denna varningen i bilens display. Vid påfyllning var försiktig, för mycket motorolja kan skada motorn/packningar!


Kylvätska

Intervall för byte: 15 år eller 25.000 mil
Kontrollera kylvätskenivån minst varje vecka. Om din bil är utrustad med en expansions- / återhämtningstank ska du kontrollera att kylvätskenivån är på eller något över 'minsta' märket när motorn är kall, eller någonstans mellan halv- och 'maximala' märken med motorn vid driftstemperatur.  Om mer kylvätska krävs, tillsätt en blandning av rent vatten och den rekommenderade kylvätskan för just din bil.
 

OBS! - Öppna aldrig locket till kylarvätskebehållaren när motorn är varm eftersom den behållaren är trycksatt och det kan leda till att du kan få allvarliga brännskador (Ska den öppnas så måste det göras försiktigt och inte för hastigt). 

Ständig kylvätske förlust indikerar ett problem som en bilverkstad bör kontrollera omedelbart.

Vid låg kylarvätska så lyser denna varningen upp i bilens display.


Styrservoolja

Nivån bör kontrolleras med motorn avstängd och efter att bilen har körts ett tag för att värma vätskan. Kontrollera bilens instruktionsbok för att ta reda på vart styrservobehållaren är placerad, kontrollprocedur och vätsketyp. 

OBS! - Om något är fel på styrservosystemet (exempelvis om styrservooljan läcker) tänds det på vissa bilar en varningslampa i bilens display. 


Bromsvätska

Intervall för byte: 2 år eller 3000 mil.
På de flesta bilar kan du se broms- och kopplingsvätskenivåer genom den transparenta plastbehållare. Om inte, ta bort locket och kontrollera nivån inuti. Nivån bör bibehållas mellan MIN och MAX. Fyll endast bromsvätskebehållare med rätt typ av bromsvätska, exempelvis DOT 3, DOT 4, DOT 5.1.
DOT 3, 4 och 5.1 bromsvätskor är hygroskopiska. Det betyder att de absorberar vatten från luftfuktigheten i luften runt dem. Även med bromsbehållarens lock tätt tätat, så kommer tillräckligt med fukt att förorena vätskan.

Bromsvätska är inte komprimerbar under tryck, och eftersom den har en hög kokpunkt är värmen från dina bromsar inte tillräckligt för att få den att koka. Men vatten har en mycket lägre kokpunkt. Om den fuktförorenade bromsvätskan börjar koka skapar den gasbubblor. Gas är komprimerbar. Så när du trycker ner bromspedalen och skapar hydraultryck i bromssystemet, istället för att den kraften överförs till dina bromsbelägg för att greppa dina bromsskivor (eller trummor) och bromsa din bil, så slösas den kraften på att komprimera den gasen istället vilket i sin tur leder till att bilen tappar bromsförmågan helt.  

OBS! - Behovet av konstant påfyllning indikerar att det finns en läcka som måste kontrolleras av en bilverkstad. Nedanför är det bild på varningslampan som tänds i displayen vid låg bromsvätskenivå.


Spolarvätska

En plastbehållare för spolarvätskan brukar vara monterad i motorrummet (se bruksanvisningen för plats). Fyll flaskan med rent vatten och, om du vill, ett speciellt vindrutetvättmedel. Använd inte hushållsmedel för detta ändamål. 

OBS! - Vid låg spolarvätska lyser denna varningen upp i bilens display.


BATTERI

Intervall för byte: 5 år.
Vätskenivån inuti batteriet bör hållas mellan de markerade nivåerna, eller cirka 5 mm till 10 mm över plattorna. Använd bara destillerat vatten om det behöver fyllas.
OBS! Rök inte och använd inte öppna lågor nära ett bilbatteri. Det innehåller batterisyra och är frätande samt brandfarlig, se till att tvätta bort spill ordentligt med rent vatten. Se också till att plintarna är täta och att batteriet sitter ordentligt fast. Vid problem med batteriet eller generator så lyser denna lampan i bilens display.


 

Däck

Däcken är den enda delen av bilen som har direkt kontakt med vägen. Däck påverkar fordonets hantering, körning, bromsning och säkerhet. För optimal prestanda måste däcken ha rätt lufttryck, mönsterdjup, balans och hjulens rotation måste vara i rätt riktning.

Däckinspektioner bör helst utföras varje månad. Om du kör över grus och skräp på vägen, lever i ett kallt klimat eller kör långa avstånd regelbundet, bör du undersöka dina däck oftare.

Kontrollera alltid dina däck före en lång resa. Ju oftare dessa inspektioner utförs, desto lättare blir det att hitta ett litet problem, till exempel en spik i däcket, och fixa det innan det blir ett dyrare och tidskrävande problem.

 • Vinterdäck
  Ditt fordon ska ha vinterdäck från 1 december–31 mars, om det är vinterväglag. Dubbdäck är tillåtet 1 oktober – 15 april om det är eller befaras bli vinterväglag.
  Vinterväglag råder när det finns snö, is, snömodd eller frost på någon del av vägen.
 • Däck för fordon med släp vid vinterväglag
  Det är viktigt att veta vilka däckkombinationer för fordon och släp som är tillåtna vid vinterväglag.
 • Mönsterdjup
  Vid sommarväglag ska däck ha minst 1,6 millimeters mönsterdjup. Vid vinterväglag gäller minst 3 millimeter för lätta fordon och personbilar.
Ett däcks livslängd och körsträcka beror på flera faktorer: däckets konstruktion, förarens vanor, klimatet, vägförhållandena och skötseln av däcken, men det är rekommenderat att däcken skall bytas ut efter ca 10 år.

OBS! Vid lågt lufttryck i däcken så visas denna varningen i bilens display (Endast bilar med TPMS).